ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂലൈ 10, 2018

പ്രണയമാണ് എന്നും

പ്രണയമാണ് എനിക്ക് എന്നും

നനവാർന്ന കൈകളാൽ നിന്നെ തഴുകി തലോടിടാൻ കൂട്ടിനായ് വന്ന മഴയോട്‌...

പുലരിയിൽ നിന്നെ പുണർന്നിരിക്കാൻ
കുളിരു തന്ന മകര മഞ്ഞിനോട്...

മധുരിക്കും വാക്കുകൾ നീയുമായി പങ്കിടുമ്പോൾ
സാക്ഷിയായ് നോക്കി നിന്ന ഓളമിളകും പുഴയോട്...

നിന്റെ മടിയിൽ തല ചാച്ചുറങ്ങുമ്പോൾ
മാനത്തു നിന്ന് നോക്കി ചിരിച്ച നിലാവിനോട്...

നീയും ഞാനും മാത്രമായ ലോകം
തീർത്ത കാനന വീഥിയോട്...

നമ്മുടെ നാളെകൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കാൻ
ഇടം തന്ന പച്ച വിരിച്ച വയൽ വരമ്പിനോട്...

നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നു ഉറക്കെ പറയുമ്പോൾ
മറ തീർക്കാൻ വന്ന ആർത്തിരമ്പും കടലിനോട്...

നിന്നെയും എന്നെയും ഇവിടെ കാത്തു നിർത്തുന്ന സൂര്യ കിരണങ്ങളോട്...

പ്രണയമാണ് എനിക്ക് എന്നും
എന്നെ നിനക്കും നിന്നെ എനിക്കും തന്ന ഈ പ്രകൃതിയോട് പ്രപഞ്ചത്തോട്
പ്രണയം.

1 അഭിപ്രായം:

ഇവിടെ എന്തേലും എഴുതിട്ടു പോകൂന്നെ ....