വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 01, 2010

നീ...എന്റെ മനസ്സ്...
 മനസ്സേ! മാപ്പ് നല്‍കൂ...
നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിനും,
നിന്നില്‍ ജീവിച്ചതിനും-
ഒരു മാത്ര നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നല്‍കൂ.

നീ തന്നു, ഒരു വാക്കില്‍ സ്നേഹത്തിന്‍ ഒരു കാവ്യം.
നീ തന്നു, ഒരു നോക്കിന്‍ പ്രണയത്തിന്‍ തിരമാല.
നീ തന്നു, തലോടലില്‍ സ്വന്തനതിന്‍ കുളിര്‍കാറ്റു.

മനസ്സേ മാപ്പ് നല്‍കൂ...
നിനക്കായ്‌ എന്നില്‍ സ്നേഹമില്ല, 
നിനക്കായ്‌ എന്നില്‍ ജീവനില്ല.
ഒരു മാത്ര നീ എനിക്ക് മാപ്പ് നല്‍കൂ.

നിന്നുടെ വാക്കുകള്‍ ഹൃദയത്തെ മുറിക്കുന്നു.
നിന്നിലെ നോട്ടങ്ങള്‍ മനസ്സില്‍ കൂരമ്പുകള്‍ .
നിന്റെ സ്പര്‍ശനങ്ങള്‍ മായാത്ത വേദനകള്‍ .
ഞാന്‍ നിന്നില്‍ നിന്നകലുന്നു...മാപ്പ് നല്‍കൂ...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇവിടെ എന്തേലും എഴുതിട്ടു പോകൂന്നെ ....