ശനിയാഴ്‌ച, ജൂൺ 19, 2010

ജീവിതം
ചിലക്കാത്ത ചിലങ്കകള്‍ ചിലച്ചു.
സത്യം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും തുടര്‍ക്കഥയായി.
കാലത്തിന്‍ ശ്രീകോവില്‍ നട തുറന്നു...
കറുത്ത ദൈവങ്ങള്‍ കണ്‍‌തുറന്നു...

ജീവിതം സുഖ:   ദുഃഖ:    മിശ്രിതമെന്നു-
തൂലികയില്‍ കണികണ്ട കാവ്യലോകമേ?
ജയിച്ചു നിങ്ങളുടെ വാക്മൊഴികള്‍ ...
ജയിച്ചു സത്യത്തിന്‍ സ്വരമിവിടെ...

അലയും മോഹങ്ങള്‍ കരയടുത്തു.
സന്ധ്യ കതിരവന്‍ പടിഞ്ഞാറേ കടവിലെത്തി.
ഒരുനാളും മോചനം ലഭിക്കാത്ത ഞങ്ങള്‍ -
ക്കൊരുനാള്‍ സ്നേഹത്തിന്‍ പൂമാല കിട്ടി.

5 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ഇവിടെ എന്തേലും എഴുതിട്ടു പോകൂന്നെ ....